انتخاب صفحه
 مقدمه
انواع مختلف ویرایش
ویرایش گرامری
ویرایش علائم نگارشی
بازنویسی جملات
سفارش ویرایش مقاله

 

مقدمه

همان‌طور که می‌دانیم ژورنال‌های معتبر مقاله‌های با کیفیت بالا را چاپ می‌کنند. مقاله‌های با کیفیت بالا نیز ترکیبی از جدید بودن تحقیق، مرتبط بودن، سلیس و روان بودن و به لحاظ گرامری درست و قابل فهم بودن است. برای این که مقاله‌ی شما به یک مقاله‌ی استاندارد و با کیفیت تبدیل شود تا قابل چاپ در ژورنال‌های معتبر حوزه‌ی تخصصی‌تان باشد، به ویراستاری نیاز دارد. ویراستاری فرایند بازنگری مطالب جهت تصحیح و بهبود آن قبل از چاپ کردن است.

 سفارش ویرایش مقاله، SOP و متون دیگر

 

انواع مختلف ویرایش

به طور کلی سه نوع مختلف ویراستاری وجود دارد:

ویرایش کپی (Copy editing)

در این نوع ویراستاری مطالب (به طور عمده) به لحاظ گرامری بررسی و اصلاح می‌شود. در واقع، این نوع ویراستاری قواعد و دستورالعمل‌های نوشتن و سبک درست آن‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بدین معنی که متن به لحاظ گرامری، علائم نگارشی، و املای درست کلمات چک می‌شود.

پروف ریدینگ (Proofreading)

این نوع ویراستاری مربوط به بررسی نهایی مطالب به لحاظ دقت و درستی کلمات، جملات، جداول، نمودارها، شماره‌ی صفحات و جداول، فاصله‌‌ی بین کلمات، خطوط و پاراگراف‌ها و بسیاری از موارد دیگر است. در واقع، بعد از پروف ریدینگ می‌توان اطمینان پیدا کرد که مقاله عاری از هر گونه خطایی است.

ویرایش ساختاری/ماهیتی (Structural/substantive editing)

در این نوع ویراستاری، ساختار ، محتوی، و سازمان‌دهی مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. این که مقاله به طور منسجمی نوشته شده باشد و ارتباط بین بخش‌ها و پاراگراف‌های مختلف مقاله حفظ شود از اهمیت بسیاری برخوردار است و از نکات مورد بررسی در این نوع ویراستاری است.

همان‌طور که از تعاریف بالا مشخص است از میان سه نوع ویراستاری ذکر شده، copy editing بخش عمده‌ی ویراستاری یک مقاله را تشکیل می‌دهد؛ بدین معنی که یک متن به لحاظ گرامری و علائم نگارشی چک و اصلاح می‌شود. لیستی از موارد اصلی این دو بخش در ذیل آمده است:

ویرایش گرامری

ویرایش گرامری شامل موارد زیر است:

مطابقت فعل و فاعل 

فعل و فاعل یک جمله همیشه باید مطابقت داشته باشند بدین معنی که انتخاب فعل مفرد یا جمع بستگی به فاعل جمله دارد و با توجه به آن انتخاب می‌شود.

The percentage of correct responses as well as the speed of the responses increases with practice.

The data indicate that Terrence was correct.

 سفارش ویرایش مقاله، SOP و متون دیگر

 

جملات معلوم و مجهول

این نکته حائز اهمیت است که چه زمانی باید از ساختار معلوم و چه زمانی از ساختار مجهول استفاده شود و استفاده‌ی درست آن به پژوهش و این که در هر بخش تأکید روی چه موردی است، بستگی دارد.

The speakers were attached to either side of the chair.

در این مثال محل قرار گرفتن اسپیکرها از اهمیت برخوردار است و نه کسی که این کار را انجام داده است؛ بنابراین از ساختار مجهول باید استفاده شود.

انتخاب درست زمان افعال

زمان افعال در هر بخش یک مقاله متفاوت است و باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشت. برای مثال وقتی نتایج تحقیق افراد دیگر یا نتیجه کار خود محقیق گزارش می‌شود، باید از زمان گذشته استفاده شود.

Correct: Sanchez (2000) presented similar results.

Incorrect: Sanchez (2000) presents similar results.

ضمایر

ضمایر جایگزین اسم‌ها هستند و باید به طور واضح و مشخص به مرجع خود اشاره و با آن مطابقت داشته باشند.

Correct: Neither the highest scorer nor the lowest scorer in the group had any doubt about his or her competence.

Incorrect: Neither the highest scorer nor the lowest scorer in the group had any doubt about their competence.

این نکته در مورد ضمایر موصولی نیز صدق می‌کند.

Correct: The students who completed the task successfully were rewarded.

Correct: The instructions that were included in the experiment were complex.

مثالی دیگر

Correct: Name the participant who achieved scores above the median. (s/he achieved scores above the median.)

Incorrect: Name the participant whom achieved scores above the median. (him/her achieved scores above the median.)

قید‌ها

قیدها باید دقیقا کنار کلماتی باشند که آن‌ها را تعدیل و تکمیل می‌کنند.

Correct: These data provide only a partial answer.

Incorrect: These data only provide a partial answer.

حروف ربط وابسته‌ساز (Subordinate Conjunctions)

حروف ربط وابسته‌ساز در ابتدای بخشی از جمله می‌آیند که ماهیت وابسته نسبت به کلاز (clause) اصلی جمله دارند؛ در واقع، این حروف ارتباط بخش وابسته و مستقل جمله را نشان می‌دهد.

Subordinate conjunctions:

 • While
 • Since
 • Although
 • But
 • And
 • Because
 • Unless

Although these findings are unusual, they are not unique.

Bragg (1965) found that participants performed well while listening to music.

 سفارش ویرایش مقاله، SOP و متون دیگر

ساختارهای موازی (Parallel Construction)

برای افزایش و بهتر کردن فهم خواننده ، بهتر است از ساختارهای موازی استفاده شود؛ بدین معنی که از ساختار یکسانی قبل و بعد از حروف ربط همپایه (coordinating conjunction) استفاده شود.

Coordinate conjunctions:

 • And
 • But
 • Or
 • Nor
 • Between … and
 • Both … and
 • Neither … nor
 • Either … or
 • Not only … but also

Correct: The names were difficult both to pronounce and to spell.

Incorrect: The names were both difficult to pronounce and spell.

Correct: Neither the responses to the auditory stimuli nor the responses to the tactile stimuli were repeated.

Incorrect: Neither the responses to the auditory stimuli nor to the tactile stimuli were repeated.

موارد ذکر و توضیح داده شده تنها موارد اصلی در بخش ویراستاری گرامر و ساختار جملات مقاله می‌باشد و موارد زیاد دیگری نیز وجود دارد (از جمله حروف تعریف و استفاده‌ی درست از آن‌ها (the, a, an)) که هنگام ویراستاری مدنظر قرار گرفته و مقاله بر اساس آن‌ها چک و بررسی می‌شود. علاوه بر گرامر و ساختار جملات، مقاله از ابعاد دیگری نیز بررسی و اصلاح می‌شود که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ویرایش علائم نگارشی

علائم ویرایشی آهنگ یک جمله را به وجود آورده و نحوه‌ی خواندن آن را مشخص می‌سازد؛ بدین طریق که به خواننده آگاهی لازم را در مورد این که کجا توقف کوتاه لازم است و کجا توقف کامل و کجا اطلاعات اضافه برای درک بهتر داده شده است، می‌دهد.

Pause: comma, semicolon, and colon

Stop: period and question mark

Extra information: dash, parentheses, and brackets

موارد دیگری که در بررسی متن از نظر علایم نگارشی مدنظر قرار می‌گیرند عبارتند از:

علائم نقل قول (quotation marks)

خط ربط که برای پیوند چند کلمه به یکدیگر به کار می‌رود (Hyphen)

استفاده از حروف بزرگ (capitalization)

ایتالیک بودن نوشته (Italics)

مخفف‌های کلمات (abbreviations)

اعداد (numbers)

توجه به این نکته لازم است که نکات و موارد ذکر شده در بخش ویراستاری تنها موارد اصلی بوده و لذا موارد و نکات متعدد ظریف زبانی دیگری نیز وجود دارد که موقع بررسی و ویراستاری متن لحاظ می‌شود. علاوه بر نکات گرامری، ساختاری، علائم نگارشی و ظاهری متن، موارد دیگری نیز برای بهبود و ارتقا متن در انتقال شفاف و صریح مطالب ضروری است که عبارتند از:

انتخاب و استفاده درست از کلمات

تغییر و اصلاح کلماتی که به تعداد دفعات زیادی در متن تکرار شده است

نحوه‌ی ارائه (سلیس و روان بودن، منطقی ارائه دادن مطالب و وضوح و شفافیت مطالب) و لحن مطالب

 سفارش ویرایش مقاله، SOP و متون دیگر

بازنویسی جملات Paraphrase/Rewrite

به این موارد بازنویسی جمله‌های نامفهوم، گنگ، و یا پیچیده را باید اضافه کرد. نکته‌ای که در نوشتن مقاله باید به آن توجه ویژه‌ای داشت ساده و شفاف‌نویسی و در عین حال، استفاده از wording مناسب و ساختارهای متنوع است. بنابراین، بعضی جملات نیاز به بازنویسی یا نوشتن مجدد دارند.

به مثال زیر دقت کنید:

Every government in the world will be focusing in main goals achieved and to improve in order to success, and the first goal is people health and care.

جمله‌ بالا اشکالات زیادی به خصوص در انتخاب زمان افعال دارد (مواردی که زیر آن خط کشیده است ایراد گرامری دارند). این جمله را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد.

The primary goal of every government in the world is to take care of its people’s health and care.

مثالی دیگر

Also there would be no stress which the parents suffer from, because the programs are practical and inside home. Thus parents become more active which leads in progress of motor function.

در این دو جمله اشکالات متعدد گرامری و علایم نگارشی وجود دارد به طوری که انتقال مطلب را سخت و غیر شفاف کرده است؛ بعد از تماس و هماهنگی با نویسنده و مطمأن شدن ازایده‌ی اصلی، این دو جمله به صورت زیر بازنویسی شد.

Given the practicality of these programs and the capability of being applied at home, parents would have no stress and become more active which brings about progress of the motor function.

ما در ویراستاری مقالات شما علاوه بر بررسی تمام موارد یاد شده و اصلاح اشکالات و خطاهای احتمالی، دو گزینه‌ی دیگر را نیز که کمک شایانی به نویسنده جهت ارتقاء مهارت‌های نوشتن در مقالات آینده می‌کند، ارائه می‌دهیم:

توضیح نکات بعضا ریز و ظریف زبانی در جهت یادگیری و روشن شدن اشکال یا ایراد موجود در مقاله با استفاده از ابزار comment در مایکروسافت ورد. این توضیحات به نویسنده کمک می‌کند تا از نوع و علت خطای انجام شده آگاهی و در مقالات بعدی آن‌ها را تکرار نکند. بنابراین کامنت‌ها به نوعی کارکرد یادگیری مطالب جدید را نیز برای نویسندگان محترم دارند.

ترک چنج (Track change)

بعد از انجام ویراستاری دو فایل برای نویسنده‌ی مقاله فرستاده می‌شود: فایل اول که با استفاده از ابزار track changes انجام شده است به نویسنده امکان مشاهده‌ی تمام تغییرات، اصلاحات صورت گرفته، و کامنت‌های گذاشته شده را می‌دهد. فایل دوم مقاله‌ی ویراستاری و اصلاح شده بعد از انجام و پذیرش تغییرات می‌باشد.

موفق باشید

این مقاله به قلم استاد منصوره دشتی نوشته شده است.

برای پرسیدن سوال یا سفارش تصحیح فقط به سایت IELTSICAN.com مراجعه فرمایید