انتخاب صفحه

اولین دفترچه‌ی آزمون تولیمو به بخش نوشتاری یا همان رایتینگ اختصاص دارد؛ بدین‌صورت که یک سؤال یا یک عنوان مشخص مطرح شده و از داوطلب خواسته می‌شود که طی زمان مقرر، سی دقیقه، پاسخ را در همان دفترچه بنویسد. لازم به ذکر است که یک صفحه نیز به چرکنویس و نوت برداشتن اختصاص داده شده است.

فهرست مطالب
نکات اولیه برای نوشتن رایتینگ در تولیمو
سیستم نمره‌دهی رایتینگ تولیمو
نمونه‌ای از یک تاپیک و پاسخ رایتینگ تولیمو با نمره کامل

نکات اولیه برای موفقیت در نوشتن رایتینگ تولیمو

از آنجا که باید در مدت زمان کوتاهی یک رایتینگ کامل نوشته شود، توصیه می‌شود هدف خود را به نوشتن یک رایتینگ دقیق، سازمان‌دهی شده و شفاف بگذارید. در این راستا، استراتژی‌های زیر راهگشا خواهد بود:

  • تاپیک (topic) را خوانده و دقیقا در مورد همان عنوان مشخص بنویسید. توصیه می‌شود چند دقیقه‌ی اول را به فهمیدن عنوان و ایده‌پردازی جهت نوشتن اختصاص دهید.
  • رایتینگ می‌بایست از نظم و سازمان‌دهی خوبی برخوردار باشد بدین معنی که در ابتدا یک پاراگراف به معرفی موضوع اختصاص یابد و سپس دو یا سه پاراگراف، بدنه‌ی اصلی رایتینگ را تشکیل دهد که ایده‌های مطرح شده در پاراگراف اینتروداکشن را می‌پروراند و توضیح و بسط می‌دهد. در نهایت، رایتینگ باید با یک پاراگراف نتیجه‌گیری خاتمه یابد. بنابراین یک رایتینگ سازمان‌دهی شده و منظم از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

۱- Introduction

۲- Body paragraphs (two or three main paragraphs)

۳- Conclusion

  • اطمینان پیدا کنید که در هر قسمت که ایده‌ی کلی یا اصلی را مطرح می‌کنید، آن را با مثال، دلیل، آمار و ارقام، و جزییات بسط داده و بپرورانید.
  • از دانش واژگانی و ساختارهایی که بر استفاده‌ی آن‌ها تسلط دارید، استفاده کنید. آزمون زمان مناسبی برای امتحان کردن لغات و ساختارهای جدید نیست.
  • تمام سعی خود را بکنید تا رایتینگ خود را چند دقیقه زودتر از اتمام وقت به پایان برسانید تا بتوانید چند دقیقه‌ای را به ویراستاری کردن و پروف ریدینگ اختصاص دهید و بدین‌صورت ایرادات و اشتباه‌های انجام شده را اصلاح کنید.

سیستم نمره دهی رایتینگ تولیمو

همان‌طور که در مقاله‌ی معرفی آزمون تولیمو به صورت گذرا اشاره شد، نمره‌ی بخش رایتینگ به صورت مستقل و جدا از نمره‌ی سه بخش دیگر (نمره‌ی کل ۶۷۷) ارائه می‌شود. این نمره در یک مقیاس ۱ تا ۶ تعیین می‌شود؛ در حالی که ۱ بدترین نمره و ۶ بهترین نمره به حساب می‌آید. در زیر اطلاعات بیشتری را در رابطه با ارزش‌گذاری هر نمره آورده شده است.

نمره ۶: نویسنده مهارت‌های گرامری، ساختاری، و سازمان‌دهی بسیار قوی و بالایی دارد.

نمره ۵: نویسنده مهارت‌های گرامری، ساختاری، و سازمان‌دهی خوبی دارد. در عین حال، برخی اشتباهات در رایتینگ وجود دارد.

نمره ۴: نویسنده مهارت‌های گرامری، ساختاری، و سازمان‌دهی کافی دارد. در عین حال، اشتباهات زیادی در رایتینگ وجود دارد.

نمره ۳: مواردی که حاکی از توانایی در مهارت‌های گرامری، ساختاری و سازمان‌دهی است، در رایتینگ دیده شده است. هر چند، این مهارت‌ها نیاز به بهبود و تقویت شدن دارند.

نمره ۲: نویسنده توانایی بسیار کمی در انتقال مطالب در رایتینگ انگلیسی دارد.

نمره ۱: نویسنده توانایی جهت انتقال مطالب در رایتینگ انگلیسی ندارد.

نمونه‌ای از یک تاپیک و پاسخ رایتینگ تولیمو با نمره کامل

Do you agree or disagree with the following statement?

Some people place a high value on loyalty to the employer. To others, it is perfectly acceptable to change jobs every few years to build a career. Discuss these two positions. Then indicate which position you agree with and why.

Use specific reasons and details to support your answer.

The following essay received a score of 6:

Different cultures place varying values on loyalty to the employer. In some countries, most notably in Asia, there is a high degree of loyalty to one company. However, in most European countries and the United States, loyalty to one’s employer is not highly valued; instead it is considered more rationel and reasonable for an employee to change jobs whenever it is waranted to achieve the optimal overall career. Both of these positions have advantages and disadvantages.

In cultures that value loyalty to the employer, a kind of family relationship seems to develop between employer and employee. It is a reciprocal arrangement which the employer is concerned with asisting the employee to develop to his/her full potential and the employee is concerned about optimizing the welfare of the company. The negative aspect to absolute loyalty to one company is that an employee may stay in one job that he/she has outgrow and may miss out on opportunities to develop in new directions. From the employer’s point of view, the employee may be burdened with employees whose skills no longer match the needs of the company.

In cultures in which it is quite acceptable to change jobs every few years, employees can build the career they choose for themself. They can stay with one company as long as it is mutually beneficial to company and employee. As long as good relationship exists and the employee’s career is advancing at an acceptable pace, the employee can rmain with a company. But at any time the employee is free to move to another company, perhaps to achieve a higher position, to move into a new area, or to find a work situation that is more suitable to his/her personality. The disadvantage of this situation is employees tend to move around a lot.

Although both these systems have advantages and disadvantages, it is much better for employees have the opportunity to move from job to job if it is necessary to have a better career.

نقاط قوت این رایتینگ:

به تمام جنبه‌های مطرح شده در تاپیک پرداخته شده است.

کاملا ارگانایز و منظم است.

ایده‌های مطرح شده به خوبی باز و پرورانده شده‌اند.

ساختار جملات صحیح و خوب است.

فقط تعداد کمی غلط املایی، تایپی و گرامری وجود دارد (مواردی که زیر آن‌ها خط کشیده شده است).

نقطه‌ی ضعف رایتینگ فوق:

نتیجه‌گیری ضعیفی از مطالب بیان شده در رایتینگ ارائه شده است.