انتخاب صفحه

آموزش ویدیویی روش نوشتن رایتینگ تافل (مجموعه کامل)

مهندس محمودی
رایتینگ تافل
  • قیمت: 80,000 تومان
  • مدت آموزش: 560 دقیقه
  • حجم دانلود: 1090 مگابایت (2 قسمت)
  • تعداد فایل: 29 عدد (2 قسمت)
  • زبان آموزش: فارسی
  • مدرس: مهندس محمودی
  • آخرین آپدیت: 2020 و 2019
برای مجموعه آموزش نوشتن رایتینگ تسک اول، پس انتشار آپدیت جدید، ویدیو معرفی نیز منتشر خواهد شد.

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 10 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسک اول رایتینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره رایتینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک رایتینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: خواندن (Reading) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 27 دقیقه

در قسمت اول از این بخش به توضیح تکنیک اسکیم کردن به عنوان گام اول در خواندن متن در رایتینگ ترکیبی تافل پرداخته شده است. در ادامه طرز مطالعه جزئیات و همچنین طرز یادداشت برداری موثر و مفید آموزش داده شده اند.

بخش سوم: گوش کردن (Listening) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 15 دقیقه

در این قسمت به توضیح طرز تشخیص اطلاعات حیاتی از لکچر و همچنین روش موثر یادداشت برداری از این نکات به صورت منسجم و مرتب پرداخته شده است.

بخش چهارم: نوشتن (Writing) 

تعداد فایل: 5 عدد

مدت آموزش: 23 دقیقه

در این بخش، به ترتیب روش برنامه‌ریزی، نوشتن مقدمه، پاراگرافهای بدنه و نتیجه گیری و همچنین طرز تصحیح نوشته خود توضیح داده شده است.

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 25 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسک اول رایتینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره رایتینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک رایتینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: خواندن (Reading) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 86 دقیقه

در قسمت اول از این بخش به توضیح تکنیک اسکیم کردن به عنوان گام اول در خواندن متن در رایتینگ ترکیبی تافل پرداخته شده است. در ادامه طرز مطالعه جزئیات و همچنین طرز یادداشت برداری موثر و مفید آموزش داده شده اند.

بخش سوم: گوش کردن (Listening) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 43 دقیقه

در این قسمت به توضیح طرز تشخیص اطلاعات حیاتی از لکچر و همچنین روش موثر یادداشت برداری از این نکات به صورت منسجم و مرتب پرداخته شده است.

بخش چهارم: نوشتن (Writing) 

تعداد فایل: 5 عدد

مدت آموزش: 101 دقیقه

در این بخش، به ترتیب روش برنامه‌ریزی، نوشتن مقدمه، پاراگرافهای بدنه و نتیجه گیری و همچنین طرز تصحیح نوشته خود توضیح داده شده است.

بخش پنجم: انواع نادر سوالات تسک اول رایتینگ تافل

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 7 دقیقه

در این بخش، به انواع سوالات نادری که ممکن است مطرح شود و تفاوتهایی با دسته‌بندیهای قبلی دارد پرداخته شده است.

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 27 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسک دوم رایتینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره رایتینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک رایتینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: فکر کردن (Thinking) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 59 دقیقه

در قسمت اول از این بخش به اهمیت فهم دقیق سوال رایتینگ مستقل و همچنین نکات معمولی که ممکن است در فهم سوال اشتباه کنید پرداخته شده است. در ادامه، روش انجام صحیح Brainstorming برای پیدا کردن دلایل مناسب و معیار انتخاب بهترین دلایل و در نهایت انتخاب ایده اصلی پرداخته شده است. 

بخش سوم: نوشتن (Writing) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 126 دقیقه

در این بخش، به ترتیب روش نوشتن مقدمه، پاراگرافهای بدنه و نتیجه گیری توضیح داده شده است. 

در بخش‌های اول تا سوم از آپدیت 2019 این مجموعه، توضیحات دقیق و مفصل‌تری نسبت به آپدیت قبلی و همچنین مثالهای متنوع‌تری از انواع سوالاتی که اخیرا در تسک مستقل رایتینگ تافل معمول‌تر شده اند گنجانده شده است.

بخش چهارم: تصحیح (Correcting) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 10 دقیقه

در این قسمت به روش تصحیح نوشته خود در چند دقیقه پایانی و بایدها و نبایدهای این چند دقیقه پرداخته شده است.

بخش پنجم: روش تمرین نوشتن رایتینگ (How to Practice Writing) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 9 دقیقه

روش تقویت کردن مهارت نوشتن رایتینگ تسک دوم در تافل با تمرین در این قسمت آموزش داده شده است.

بخش ششم: افزایش سطح رایتینگ تا نمره‌های 27 تا 30 (Higher Level Writing) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 38 دقیقه

در قسمتهای قبلی این مجموعه نوشتن رایتینگی در سطح نمره‌های 24 تا 26 به ساده‌ترین شکل ممکن مد نظر قرار گرفته بود. اما در این قسمت، نکاتی که باعث افزایش نمره شما تا سطح 27 تا 30 می‌شود مطرح می‌شوند. ایجاد تنوع گرامری و تنوع لغتی دو قسمت مهم در این افزایش سطح نوشته هستند.

بخش هفتم: اشتباهات و خطاهای رایج در رایتینگ (Common Mistakes) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 32 دقیقه

در این قسمت به تفکیک درباره رایج‌ترین خطاهای گرامری، خطاهای لغتی و اشتباهات محتوایی بین داوطلبان تافل اینترنتی صحبت شده است.