انتخاب صفحه

آموزش ویدیویی روش گفتن اسپیکینگ تافل (تسکهای اول و دوم)

مهندس محمودی
آموزش ویدیویی گفتن اسپیکینگ تافل - تسکهای اول و دوم
  • قیمت: 10,000 تومان
  • مدت آموزش: 40 دقیقه
  • حجم دانلود: 105 مگابایت
  • تعداد فایل: 7 عدد
  • زبان آموزش: فارسی
  • مدرس: مهندس محمودی
  • آخرین آپدیت: 2017

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 6 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسکهای اول و دوم اسپیکینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره اسپیکینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این سوالات اسپیکینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: فکر کردن (Thinking) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 15 دقیقه

در این بخش به اهمیت فهم دقیق سوال و نکاتی که باید در صورت سوال مورد توجه قرار گیرند تا جواب دقیقی به سوال پرسیده شده داده شود پرداخته شده است. در ادامه، تکنیک توفان فکر (Brainstorming) و روش پیدا کردن بهترین دلایل توضیح داده میشود.

بخش سوم: صحبت کردن (Speaking) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 19 دقیقه

در قسمت اول از این بخش به معرفی ساختار مناسب صحبتها و طرز استفاده از جدول ساخته شده در مراحل قبلی هنگام صحبت کردن پرداخته شده و مثالهایی از روش انجام این کار مطرح شده است. در قسمت دوم نیز نکاتی درباره بهترین دلایلی که میتوان برای رنج وسیعی از سوالات این بخشها استفاده کرد توضیح داده شده است.