انتخاب صفحه

در قسمت ریدینگ (Reading) تافل اینترنتی با چه متون و سوالاتی روبرو میشویم؟ چگونه میتوانیم این سوالات را از یکدیگر تشخیص دهیم؟ در این مطلب به صورت کامل و ساده به پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت. اگر با ساختار کلی آزمون تافل اینترنتی آشنا نیستید به مقاله‌ی ساختار قسمتهای مختلف تافل اینترنتی و تجربه شرکت در آن مراجعه کنید.

 

فهرست مطالب
 مقدمه
 انواع متون بخش ریدینگ تافل (Reading Passages)
 انواع سوالات بخش ریدینگ تافل (Reading Questions)
 طرز تشخیص انواع مختلف سوالات
 نمونه‌ای از انواع مختلف سوالات

 مقدمه

در بخش ریدینگ تافل ۳ یا ۴ متن برای شما نمایش داده می‌شود که درباره هر یک بین ۱۲ تا ۱۴ سوال پرسیده میشود. به ازای هر متن به شما ۲۰ دقیقه زمان داده میشود (در مجموع ۶۰ یا ۸۰ دقیقه زمان) این زمان برای هر متن جداگانه نبوده و شما میتوانید به دلخواه آن را به متنهای مختلف اختصاص دهید. مثلا اگر سوالات یک متن سخت تر است میتوانید ۲۵ دقیقه یا بیشتر برای آن وقت بگذارید و برای متنهای راحت‌تر زمانی کمتر از ۲۰ دقیقه اختصاص دهید.

بسیاری از داوطلبان آزمون تافل خود را برای مواجه با ۳ متن در قسمت ریدینگ آماده میکنند. در حالی که احتمال مواجهه با ۴ متن نیز وجود دارد. در این حالت یکی از متنها تاثیری در نمره شما ندارند. این سوالات ممکن است برای استفاده‌ی ETS در آزمونهای آینده و تعیین سطح متنها از این طریق و یا به منظور ایجاد امکان مقایسه نتایج آزمون بین شرکت کنندگان از مناطق مختلف دنیا و مقیاس بندی نمرات از این طریق مطرح شوند. شما نمی‌دانید کدام متن تاثیری در نمره ندارد و علی‌رغم توصیه‌هایی که بعضا در این مورد میشنوید، هیچ راه مطمئنی برای تشخیص آن وجود ندارد. بنابراین، باید به تمامی متنها با دقت کامل پاسخ دهید.

 

در ادامه‌ی این مقاله انواع متنها و سوالاتی که در قسمت ریدینگ مطرح میشوند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

انواع متون بخش ریدینگ

انواع نوشته‌های که در قسمت ریدینگ تافل ممکن است ببینید را میتوان به سه دسته زیر طبقه بندی کرد:

۱ – تفسیری (Exposition): متنهایی که اطلاعات یا توضیحاتی در مورد یک موضوع به شما می‌دهند.

۲ – استدلالی (Argumentation): متنهایی که یک نقطه نظر در مورد موضوعی خاص را مطرح کرده و با دلیل و برهان از آن حمایت میکنند.

۳ – روایتی (Narrative): بیان وقایع زندگی یک شخص یا یک واقعه تاریخی.

لیستی از موضوعات علمی و آکادمیکی که در لکچرها و متنهای تافل مطرح می‌شوند را در مطلب زیر بخوانید.

☑️ بیشتر بخوانید: ساختار قسمتهای مختلف TOEFL iBT و تجربه روز آزمون

انواع سوالات بخش ریدینگ

بیشتر سوالاتی که در قسمت ریدینگ تافل اینترنتی با آن مواجه میشوید، از نوع چهارگزینه‌ای استاندارد هستند. اما تعداد کمی سوال متفاوت از اینها نیز برای شما مطرح میشود. در ادامه به بررسی انواع سوالاتی که در قسمت ریدینگ تافل با آن مواجه میشوید میپردازیم.

انواع سوالات چهارگزینه‌ای در تافل و تعداد تکرار هر نوع از آنها در جدول روبرو نمایش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

اما همانطور که گفته شد به جز سوالات چهارگزینه‌ای سه نوع دیگر از سوالات نیز ممکن است برای شما نمایش داده شوند:

۱- سوال جایگذاری جمله در متن (Text Insertion Question):

در بین سوالات یک متن در تافل قطعا یک سوال از این دست وجود دارد. در این سوال یک جمله به شما نشان داده میشود و شما باید تصمیم بگیرید که این جمله بهتر است در کجای متن قرار گیرد تا مطلب را کاملتر کند. در این سوال ۴ آیکون به شکل ■ در متن وجود دارند که با انتخاب هریک از آنها جمله مورد نظر به جای آن در متن قرار میگیرد. اگر بعد از قرار دادن یک جمله به جای یک ■ از انتخاب خود راضی نبودید میتوانید با انتخاب ■ های دیگر جای آن را عوض کنید. این نوع از سوالات توانایی شما در فهم سازماندهی متن و ارتباط گرامری بین جملات را می‌سنجد.

۲- سوال جدولی (Table/Chart Question):

این نوع سوال یا سوال خلاصه سازی (که در ادامه توضیح داده خواهد شد) آخرین سوالی است که در هر متن تافل پرسیده میشود. در متونی که گروه‌ها یا دسته‌هایی از اطلاعات را توضیح میدهند، ممکن است با سوال جدولی/نموداری برخورد کنید. در این نوع سوال از شما خواسته میشود یک جدول را کامل کرده و از این طریق فهم خود از متن را ثابت کنید. معمولا ۲ یا ۳ دسته و ۵ تا ۷ پاسخ درست و ۲ پاسخی که بدون استفاده هستند و در متن به آنها اشاره نشده است در این سوالات وجود دارد. برای پاسخ به این سوال باید اطلاعات مهم و ارتباط بین ایده‌های اصلی متن را درک کرد.

۳- سوال خلاصه سازی (Summary Question):

همانطور که گفته شد یک سوال از بین این نوع سوال یا سوال جدولی/نموداری (که در قبل توضیح داده شد) در اخر هر متن را مطرح میشود. در سوال خلاصه سازی یک جمله‌ به عنوان مقدمه در متن سوال آمده است. سپس از شما خواسته میشود از بین ۶ جمله، ۳ جمله را طوری انتخاب کنید که در ادامه‌ی جمله‌ی مقدمه خلاصه‌ای از ایده‌های اصلی متن را تشکیل دهند. پاسخهای غلط در این نوع از سوالات، ایده‌های اصلی را مطرح نمیکنند یا مطالب غلط را بیان میکنند. این سوال توانایی شما در تشخیص ایده‌های مهم یک متن در تافل و جدا کردن آنها از ایده‌های جزئی یا ایده‌هایی که در متن وجود ندارند را میسنجد. این نوع از سوال میتواند تا ۲ نمره داشته باشد که با پاسخ دادن به تعدادی از جوابهای درست ممکن است ۱ نمره از این دو نمره را دریافت کنید.

این نمودار دایره‌ای میانگین تعداد سوالات مختلف قسمت ریدینگ تافل اینترنتی را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار مشخص است به طور میانگین ۵۲% از کل سوالات ریدینگ تافل را سوالات لغت (Vocab) و واقعیت (Factual) تشکیل می‌دهند که خود نشانگر اهمیت تمرین زیاد روی این دسته از سوالات است.

نکته: به جز سوال آخر هر متن، بقیه سوالات به ترتیبی که در متن اشاره شده‌اند مطرح میشوند. همچنین در تمامی سوالات اشاره میشود که یک سوال مربوط به کدام قسمت از متن است. پس این استراتژی‌ که قبل از خواندن متن ریدینگ سوالات را بخوانید و سپس به دنبال پاسخ آن بگردید قابل اجرا است. در مقالات آینده جزئیات بیشتری درمورد بهترین راه پاسخ دادن به هر یک از سوالات تافل خواهید یافت.

 

☑️ بیشتر بخوانید: نمره بالای ۲۷ ریدینگ تافل آسان است؟

طرز تشخیص انواع مختلف سوالات

در زیر طرز بیان انواع مختلف سوالهای ریدینگ تافل را میبینید.

واقعیت‌ها:

 • According to the paragraph, which of the following is true of X?
 • The author’s description of X mentions which of the following?
 • According to the paragraph, X occurred because . . .
 • According to the paragraph, X did Y because . . .
 • According to the paragraph, why did X do Y?
 • The author’s description of X mentions which of the following?

واقعیتهای منفی:

 • According to the passage, which of the following is NOT true of X?
 • The author’s description of X mentions all of the following EXCEPT . . .

استنباطی:

 • Which of the following can be inferred about X?
 • The author of the passage implies that X . . .
 • Which of the following can be inferred from paragraph 1 about X?

طرز بیان:

 • The author discusses X in paragraph 2 in order to . . .
 • Why does the author mention X?
 • The author uses X as an example of . . .

لغت:

 • The word “ X ” in the passage is closest in meaning to . . .
 • The phrase “ X ” in the passage is closest in meaning to . . .
 • In stating X, the author means that . . .

مرجع:

 • The word “ X ” in the passage refers to . . .

ساده سازی جملات:

 • Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence? Incorrect answer choices change the meaning in important ways or leave out essential information.

 

نمونه‌ای از انواع مختلف سوالات

در ادامه چند پاراگراف و یک نمونه سوال از هریک از انواع سوالات ریدینگ تافل اینترنتی مطرح میشود تا با طرز پرسیده شدن این سوالات بیشتر آشنا شوید.

☑️ بیشتر بخوانید: نمره بالای ۲۷ ریدینگ تافل آسان است؟

Paragraph 1:

The transition from forest to treeless tundra on a mountain slope is often a dramatic one. Within a vertical distance of just a few tens of meters, trees disappear as life-form and are replaced by low shrubs, herbs, and grasses. This rapid zone of transition is called the upper timberline or tree line. In many semiarid areas there is also a lower timberline where the forest passes into steppe or desert at its lower edge, usually because of a lack of moisture.

Paragraph 2:

The upper timberline, like the snow line, is highest in the tropics and lowest in the Polar Regions. It ranges from sea level in the Polar Regions to 4,500 meters in the dry subtropics and 3,500-4,500 meters in the moist tropics. Timberline trees are normally evergreens, suggesting that these have some advantage over deciduous trees (those that lose their leaves) in the extreme environments of the upper timberline. There are some areas, however, where broadleaf deciduous trees from the timberline. Species of birch, for example, may occur at the timberline in parts of the Himalayas.

Paragraph 3:

At the upper timberline the trees begin to become twisted and deformed. This is particularly true for trees in the middle and upper latitude, which tend to attain greater heights on ridges, whereas in the tropics the trees reach their greater heights in the valleys. This is because middle- and upper-latitude timberlines are strongly influenced by the duration and depth of the snow cover. As the snow is deeper and lasts longer in the valleys, trees tend to attain greater heights on the ridges, even though they are more exposed to high-velocity winds and poor, thin soils there. In the tropics, the valleys appear to be more favorable because they are less prone to dry out, they have less frost, and they have deeper soils.

Paragraph 4:

There is still no universally agreed-on explanation for why there should be such a dramatic cessation of tree growth at the upper timberline. Various environmental factors may play a role. Too much snow, for example, can smother trees, and avalanches and snow creep can damage or destroy them. Late-lying snow reduces the effective growing season to the point where seedling cannot establish themselves. Wind velocity also increases with altitude and may cause serious stress for trees, as is made evident by the deformed shapes at high altitudes. Some scientists have proposed that the presence of increasing levels of ultraviolet light with elevation may play a role, while browsing and grazing animals like the ibex may be another contributing factor. Probably the most important environmental factor is temperature, for if the growing season is too short and temperatures are too low, tree shoots and buds cannot mature sufficiently to survive the winter months.

Paragraph 5:

Above the tree line there is a zone that is generally called alpine tundra. Immediately adjacent to the timberline, the tundra consists of a fairly complete cover of low-lying shrubs, herbs, and grasses, while higher up the number and diversity of species decreased decrease until there is much bare ground with occasional mosses and lichens and some prostrate cushion plants. Some plants can even survive in favorable microhabitats above the snow line. The highest plants in the world occur at around 6,100 meters on Makalu in the Himalayas. At this great height, rocks, warmed by the sun, melt small snowdrifts.

Paragraph 6:

The most striking characteristic of the plants of the alpine zone is their low growth form. This enables them to avoid the worst rigors of high winds and permit them to make use of the higher temperature immediately adjacent to the ground surface. In a n area where low temperatures are limiting to life, the importance of the additional heat near the surface is crucial. The low growth form can also permit the plants to take advantage of the insulation provided by a winter snow cover. In the equatorial mountains the low growth form is less prevalent.

برخی از سوالهایی که برای این متن مطرح شده اند:

– لغت (Vocabulary)

۱- The word “dramatic” in the paragraph 1 is closest in meaning to:
○ Gradual
○ Complex
○ Visible
○ Striking

واقعیت‌ها (Factual information)

۲- Where is the lower timberline mentioned in paragraph 1 likely to be found?
○ In an area that has little water
○ In an area that has little sunlight
○ Above a transition area
○ On a mountain that has an upper timberline

– استنباط (inference)

۳- Which of the following can be inferred from paragraph 1 about both the upper and lower timberline?
○ Both are treeless zones
○ Both mark forest boundaries
○ Both are surrounded by desert areas
○ both suffer from a lack of moisture

– مرجع ضمیر (Reference)

۴- The word “they” in the paragraph 3 refers to:
○ Valleys
○ Trees
○ Heights
○ ridges

Paragraph 3:

At the upper timberline the trees begin to become twisted and deformed. This is particularly true for trees in the middle and upper latitude, which tend to attain greater heights on ridges, whereas in the tropics the trees reach their greater heights in the valleys. This is because middle- and upper-latitude timberlines are strongly influenced by the duration and depth of the snow cover. As the snow is deeper and lasts longer in the valleys, trees tend to attain greater heights on the ridges, even though they are more exposed to high-velocity winds and poor, thin soils there. In the tropics, the valleys appear to be more favorable because they are less prone to dry out, they have less frost, and they have deeper soils.

– ساده سازی جملات (Sentence Simplification)

۵- Which of the sentences below best express the essential information in the highlighted sentence in the passage? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential information.
○ Because of their deformed shapes at high altitudes, trees are not likely to be seriously harmed by the strong winds typical of those altitudes.
○ As altitude increases, the velocity of winds increase, leading to a serious decrease in the number of trees found at high altitudes.
○ The deformed shapes of trees at high altitudes show that wind velocity, which increase with altitude, can cause serious hardship for trees.
○ Increased wind velocity at high altitudes deforms the shapes of trees, and this may cause serious stress for trees.

Paragraph 4:

There is still no universally agreed-on explanation for why there should be such a dramatic cessation of tree growth at the upper timberline. Various environmental factors may play a role. Too much snow, for example, can smother trees, and avalanches and snow creep can damage or destroy them. Late-lying snow reduces the effective growing season to the point where seedling cannot establish themselves. Wind velocity also increases with altitude and may cause serious stress for trees, as is made evident by the deformed shapes at high altitudes. Some scientists have proposed that the presence of increasing levels of ultraviolet light with elevation may play a role, while browsing and grazing animals like the ibex may be another contributing factor. Probably the most important environmental factor is temperature, for if the growing season is too short and temperatures are too low, tree shoots and buds cannot mature sufficiently to survive the winter months.

– طرز بیان (Rhetorical purpose)

۶- In Paragraph 4, what is the author’s main purpose in the discussion of the dramatic cessation of tree growth at the upper timberline?
○ To argue that none of several environment factors that are believed to contribute to that phenomenon do in fact play a role in causing it.
○ To argue in support of one particular explanation of that phenomenon against several competing explanations.
○ To explain why the primary environmental factor responsible for that phenomenon has not yet been identified.
○ To preset several environmental factors that may that may contribute to a satisfactory explanation of that phenomenon.

Paragraph 4:

There is still no universally agreed-on explanation for why there should be such a dramatic cessation of tree growth at the upper timberline. Various environmental factors may play a role. Too much snow, for example, can smother trees, and avalanches and snow creep can damage or destroy them. Late-lying snow reduces the effective growing season to the point where seedling cannot establish themselves. Wind velocity also increases with altitude and may cause serious stress for trees, as is made evident by the deformed shapes at high altitudes. Some scientists have proposed that the presence of increasing levels of ultraviolet light with elevation may play a role, while browsing and grazing animals like the ibex may be another contributing factor. Probably the most important environmental factor is temperature, for if the growing season is too short and temperatures are too low, tree shoots and buds cannot mature sufficiently to survive the winter months.

– واقعیت منفی (Negative Factual Information)

۷- According to paragraph 6, all of the following statements are true of plants in the alpine zone EXPECT:
○ Because they are low, they are less exposed to strong winds.
○ Because they are low, the winter snow cover gives them more protection from the extreme cold.
○ In the equatorial mountains, they tend to be lower than in mountains elsewhere.
○ Their low growth form keeps them closer to the ground, where there is more heat than further up.

– جایگذاری جمله در متن (Text Insertion)

۸- Look at the four squares [■] that indicate where the following sentence could be added to the passage. Where would the sentence best fit? Click on a square to add the sentence to the passage.

This explains how, for example, alpine cushion plants have been found growing at an altitude of 6,180 meters.

Paragraph 5:

Above the tree line there is a zone that is generally called alpine tundra. ■ Immediately adjacent to the timberline, the tundra consists of a fairly complete cover of low-lying shrubs, herbs, and grasses, while higher up the number and diversity of species decreased decrease until there is much bare ground with occasional mosses and lichens and some prostrate cushion plants. ■ Some plants can even survive in favorable microhabitats above the snow line. The highest plants in the world occur at around 6,100 meters on Makalu in the Himalayas. ■ At this great height, rocks, warmed by the sun, melt small snowdrifts. ■

– خلاصه سازی (Summary)

Directions: An introductory sentence for a brief summary of the passage is provided below. Complete the summary by selecting the three answer choices that express the most important ideas in the passage. Some sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not presented in the passage or are minor ideas in the passage. This question is worth 2 points. At the timberline, whether upper or lower, there is a profound change in the growth of trees and other plants.

□ Birch is one of the few species of tree that can survive in the extreme environment of the upper timberline.
□ There Is no agreement among scientists as to exactly why plant growth is sharply different above and below the upper timberline.
□ The temperature at the upper timberline is probably more important in preventing tree growth that factors such as the amount of snowfall or the force of winds.
□ The geographical location of an upper timberline has an impact on both the types of trees found there and their physical characteristics.
□ High levels of ultraviolet light most likely play a greater role in determining tree growth at the upper timberline that do grazing animals such as the ibex.
□ Despite being adjacent to the timberline, the alpine tundra is an area where certain kinds of low trees can endure high winds and very low temperature.

– سوال جدولی/نمودار (Table/Chart)

این نوع سوال ممکن است به جای سوال خلاصه سازی در پایان سوالات یک متن نمایش داده شود (که البته این مثال مربوط به متن دیگری است و هدف در اینجا تنها آشنایی با سبک سوالات است).

این سوال از شما میخواهد که موارد مربوط به کنسرتهای موسیقی متفاوت را دسته بندی کنید.

A. People usually dress up for these concerts.
B. The audience is required to sing with the music.
C. People wear casual clothes or dress less formally than they usually do at these concerts.
D. It’s essential to know the music that will be performed before attending a concert.
E. It is important to see all of the performers clearly.
F. The audience may sway, sing, or dance with the music.
G. This performance is led by a conductor.

☑️ بیشتر بخوانید: نمره بالای ۲۷ ریدینگ تافل آسان است؟

☑️ بیشتر بخوانید: ساختار انواع سوالات لیسنینگ تافل

☑️ بیشتر بخوانید: ساختار انواع سوالات اسپیکینگ تافل

☑️ بیشتر بخوانید: ساختار انواع سوالات رایتینگ تافل

? اینفوگرافیک ساختار انواع متون و سوالات ریدینگ تافل (Reading passages and Questions)

TOEFL iBT Reading passages questions Structure Infographic - اینفوگرافیک ساختار متون و سوالات ریدینگ تافل

 اینفوگرافیکهای بیشتر در اینجا