انتخاب صفحه

آموزش ویدیویی گرامر مختص تافل

مهندس محمودی
آپدیت 2019 مجموعه آموزش گرامر تافل اینترنتی
  • قیمت: 75,000 تومان
  • مدت آموزش: 625 دقیقه
  • حجم دانلود: 1.15 گیگابایت (در 3 قسمت)
  • تعداد فایل: 33 عدد
  • زبان آموزش: فارسی
  • مدرس: مهندس محمودی
  • آخرین آپدیت: 2019

بخش اول: اجزای جمله (Parts of Speech)

تعداد فایل: 2 عدد + یک فایل pdf

مدت آموزش: 31 دقیقه + 4 صفحه

در قسمت اول از این بخش به خصوصیات و فرمهای مختلف فعل پرداخته شده است. قسمت دوم از این بخش اختصاص دارد به دیگر اجزای جمله (شامل: اسم و ضمیر (فاعل و مفعول)، صفت، قید، حروف اضافه و حروف ربط).

بخش دوم: زمان افعال و کاربردهای آنها (Verb Tenses)

تعداد فایل: 15 عدد

مدت آموزش: 215 دقیقه

این بخش شامل سه مجموعه است که هر مجموعه شامل پنج قسمت برای توضیح ساختار و کاربردهای زمانهای مختلف افعال (حال، گذشته و آینده) در حالت‌های معلوم و مجهول با تاکید بر طرز تشخیص و استفاده از آنها هنگام نوشتن و صحبت کردن می‌باشد. همچنین، تمامی قسمتهای این بخش شامل تمرین جمله‌سازی در شرایط مختلف برای زمانهای مختلف افعال است.

 

بخش سوم: کلازهای صفتی، اسمی و قیدی (Adjective,Adverb, and Noun Clauses)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 117 دقیقه

بخش سوم شامل سه قسمت است. در قسمت اول، کلازهای صفتی با تاکید بر روش ساختن و استفاده از آنها در گفتار و نوشتار و طرز کاهش دادن این کلازها توضیح داده می‌شود. قسمت دوم به انواع کلازهای اسمی و قوانین به کارگیری آنها در جمله اختصاص دارد. قسمت سوم این بخش نیز شامل توضیح مفاهیم و کاربردهای انواع کلازهای قیدی و روش کاهش دادن آنها است. تمامی قسمتهای این بخش نیز دارای تمرین‌های جمله‌سازی هستند.

بخش چهارم: جملات شرطی (Conditionals)

تعداد فایل: 6 عدد

مدت آموزش: 93 دقیقه

در این بخش، قوانین ساختن جملات شرطی در شرایط مختلف با تاکید بر تشخیص صحیح شرایط هنگام نوشتن و صحبت کردن آموزش داده شده است. جملات شرطی در حال، گذشته و آینده برای شرایط واقعی و غیرواقعی، به همراه شرطی‌های استمراری و ترکیبی و نکاتی در استفاده از were to در جملات شرطی در این قسمت گنجانده شده است. همچنین، در هر قسمت تمرینات جمله‌سازی از روی تصاویر وجود دارد.

بخش پنجم: مودال‌ها (Modals)

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 62 دقیقه

در بخش مربوط به مودال‌ها، به کاربردهای مختلف و طرز استفاده از مهمترین و پرکاربردترین مودالها در زبان انگلیسی پرداخته شده و با تمرینات جمله‌سازی، استفاده از آنها تمرین میشود.

بخش ششم: جراندها و اینفینیتیوها (Gerunds and Infinitives)

تعداد فایل: 1 عدد + 1 فایل pdf

مدت آموزش: 23 دقیقه + 15 صفحه

در بخش ششم از این مجموعه به هدف از ساختن و استفاده از جراندها و اینفینیتیوها (Gerunds and Infinitives) و انواع مختلف ترکیباتی که با آنها ساخته می‌شود پرداخته شده است. همچنین در این مجموعه یک فایل متنی به عنوان مرجع تشخیص استفاده از جراندها و اینفینیتیوها برای کلمات پرکاربرد در زبان انگلیسی گنجانده شده است.

بخش هفتم: آرتیکل‌ها (Articles)

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموز: 15 دقیقه

این بخش اختصاص به روش و قوانین اساسی استفاده از آرتیکلها و اهمیت آنها در تغییر مفاهیم به کار رفته در جمله دارد.

بخش هشتم: حروف اضافه (Prepositions)

تعداد فایل: 1 فایل

مدت آموزش: 16 دقیقه

در بخش هشتم، حروف اضافه برای شرایط پر استفاده در زبان انگلیسی توضیح داده شده است.

بخش نهم: ضمایر نامشخص (Indefinite Pronouns)

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 12 دقیقه

 این بخش با تاکید روی اهمیت تشخیص تعداد و جنسیت، ضمایر نامشخص معرفی شده‌اند.

بخش دهم: اینورژنها (Inversions)

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 25 دقیقه

یکی از روشهای معمول افزایش تنوع گرامری در رایتینگ تافل استفاده از اینورژنها است. در این قسمت اینورژنهای معمول برای جملات سوالی، قیدهای منفی‌ساز، جملات شرطی و … توضیح داده شده اند.

بخش یازدهم: علائم نگارشی (Punctuation)

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 16 دقیقه

استفاده نادرست از علائم نگارشی می‌تواند خواندن برخی جملات را به شدت سخت کند. در این قسمت در مورد مهمترین موارد مربوط به علائم نگارشی که باید هنگام نوشتن رعایت کنید اشاره شده است.