انتخاب صفحه

در مقاله حاضر به اولین بخش سؤالات دفترچه دوم آزمون تولیمو (تافل دکتری) یعنی بخش ساختار و نوشتار زبانی پرداخته می‌شود.

 مقدمه
 استراتژی های کلی برای پاسخ دادن به سؤالات بخش ساختار و نوشتار زبانی
 معرفی سوالات بخش ساختار در تولیمو
 نکاتی که می‌بایست برای پاسخ به سؤالات بخش ساختار در نظر داشت
 معرفی سوالات بخش نوشتار زبانی در تولیمو
نکاتی که برای پاسخ به سؤالات بخش نوشتاری باید در نظر گرفت

 

 

 مقدمه

همان طور که در مقاله قبل اشاره شد، بخش ساختار و نوشتار زبانی شامل ۴۰ سؤال بوده و ۲۵ دقیقه زمان برای آن تخصیص داده شده است. همان طور که از عنوان این بخش مشخص است، دو نوع سؤال کلی در این بخش وجود دارد :

۱- ساختار (Structure)

به طور معمول ۱۵ سؤال اول این بخش را سؤالات ساختاری یا همان گرامر زبان تشکیل می دهند. در این سؤالات، جمله ای به شما داده شده که یخشی از آن ناقص و به صورت جای خالی است. به دنبال آن، چهار گزینه وجود دارد. شما می بایست گزینه ای را انتخاب کنید که جمله را به لحاظ گرامری درست کامل کند. در واقع این سؤالات دانش شما از ساختار صحیح جملات انگلیسی را می‌سنجد.

۲- تشخیص خطای گرامری (Written Expression)

از سؤال ۱۶ تا آخرین سؤال (۴۰) مربوط به بخش دوم می‌باشد. در این سؤالات جمله‌ی کاملی به شما داده می‌شود که زیر چهار کلمه یا گروهی از کلمات خط کشیده شده است. شما می بایست گزینه ای را که به لحاظ گرامری غلط است، انتخاب و حرف زیر آن را در پاسخنامه علامت گذاری نمایید. این بخش دانش شما را در زمینه نوشتن صحیح انگلیسی می‌سنجد و منظور از نوشتن صحیح به لحاظ رعایت نکات گرامری است.

 

 

 استراتژی های کلی برای پاسخ دادن به سؤالات بخش ساختار و نوشتار زبانی

  • با دستورالعمل و صورت سؤال ها از قبل آشنا باشید. در ابتدای هر بخش دستورالعملی مبنی بر چگونگی پاسخ دادن به سؤالات وجود دارد که همیشه ثابت است. پس قبل از روز امتحان حداقل یک دور آن ها را بخوانید تا در روز امتحان وقت خود را برای خواندن آن ها از دست ندهید چون همان طور که در مقاله قبل هم اشاره شد، زمان در آزمون تولیمو عنصر حیاتی است.
  • سعی کنید سؤالات را به ترتیب پاسخ دهید و این را در نظر داشته باشید که از ۱۵ سؤال اول که مربوط به گروه ساختار می‌باشد، سؤال ۱تا ۵ آسان ترین سؤال‌ها و سؤالات ۱۱ تا ۱۵ سخت ترین آن‌ها هستند. بنابراین اگر در پیدا کردن پاسخ در این سؤالات به مشکل برخورد کردید، خیلی زمان خود را صرف آن‌ها نکنید؛ چرا که بخش بعدی (از سؤال ۱۶) دوباره با سؤال‌های آسان شروع می‌شود. به همین ترتیب سؤال‌های ۱۶ تا ۲۰ آسان ترین و سؤالات ۳۶ تا ۴۰ سخت‌ترین سؤال‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین در کل روند سؤالات از آسان به سخت طراحی شده است.
  • با توجه به این که این آزمون نمره منفی ندارد، هیچ سؤالی را بی پاسخ نگذارید. اگر جواب را نمی‌دانید حدس زده و در پاسخنامه یک گزینه را علامت‌گذاری کنید.

 معرفی سوالات بخش ساختار در تولیمو

نمونه سؤال در بخش structure

….. is taking a trip to New York.
A) They
B) When
C) The woman
D) Her

در این سؤال، می‌توان فورا متوجه این نکته شد که این جمله دارای فعل (is taking) است و هر فعلی به فاعل نیاز دارد. گزینه‌های B و D نادرست هستند چون فاعل نیستند  و گزینه A هم نادرست است چون فعل جمله مفرد بوده ، حال آنکه they جمع است. بنابراین پاسخ صحیح گزینه C یعنی the woman می‌باشد که مفرد است بنابراین با فعل جمله نیز مطابقت دارد.

نمونه سؤال دوم در بخش structure

The gift ….. selected for the bride was rather expensive.
A) Because
B) Was
C) Since
D) Which we

در این مثال که البته کمی سخت تر از سؤال قبلی است، با یک نگاه کوتاه می‌توان متوجه شد که در این جمله دو جمله‌واره (کلاز) وجود دارد. Gift فاعل فعل was بوده و فعل selected به فاعل نیاز دارد. هر زمان دو جمله‌واره در جمله وجود دارد، جمله احتیاج به کلمه ربط دهنده یا connector دارد. گزینه های A و C در واقع connector هستند اما فاعل ندارند، بنابراین نمی توانند گزینه درست باشند. گزینه B هم درست نیست چرا که فعل selected  را مجهول می‌کند و connector هم ندارد. در این صورت جمله یک فاعل و دو فعل خواهد داشت که جمله به لحاظ گرامری غلط می‌شود. بنابراین بهترین گزینه، گزینه D است. با انتخاب این گزینه هر دو clause هم فعل و هم فاعل خواهند داشت و البته کلمه ربطی (which) که این دو کلاز را به هم وصل می‌کند.

 

 نکاتی که می‌بایست برای پاسخ دادن به سؤالات بخش ساختار در نظر داشت:

  • در ابتدا جمله را یک دور با دقت بخوانید تا تشخیص دهید جمله برای کامل شدن به چه چیزی احتیاج دارد: فاعل، فعل، مفعول و غیره.
  • گزینه‌‌ها را یکی یکی بخوانید و سعی کنید در جای خالی قرار دهید با این هدف که آیا آن گزینه می‌تواند جمله را به طور صحیح کامل کند یا نه. گزینه‌هایی که مطمئن هستید، پاسخ سؤال نیستند را حذف کنید تا به پاسخ صحیح برسید.
  • هیچ وقت گزینه‌ای را بدون در نظر گرفتن آن در جمله حذف نکنید چرا که تمام گزینه‌ها به تنهایی به لحاظ گرامری درست هستند اما در واقع جمله‌ی هدف را نمی‌توانند به طور صحیح کامل کنند.
  • باز هم تکرار می‌کنم که هیچ گزینه‌ای را بی‌پاسخ نگذارید.
  • و باز هم تاکید می‌کنم زمان را مدیریت کنید به خصوص با توجه به این نکته که در ابتدای شروع دفترچه دوم زمان را به طور کلی به شما اعلام می‌کنند. برای مثال اعلام می‌شود که زمان پاسخگویی ۱۱۲ دقیقه است که از این زمان ۲۵ دقیقه به سؤالات گرامر، ۵۵ دقیقه به سؤالات درک مطلب اختصاص دارد و ۳۲ دقیقه پایانی نیز مربوط به بخش شنیداری است. دو بخش اول جمعا ۸۰ دقیقه بوده که ۵ دقیقه به اتمام آن به شما اعلام می‌شود که تا چند دقیقه دیگر بخش شنیداری آغاز می‌گردد. پس مدیریت ۸۰ دقیقه مربوط به دو بخش اول با خود شماست. برای مثال می‌توانید ۲۰ دقیقه زمان را به بخش ساختار اختصاص داده و ۶۰ دقیقه بعدی را به سؤالات درک مطلب. به هر حال، سعی کنید طوری زمان را مدیریت کنید تا بتوانید به تمام سؤالات پاسخ دهید.

 معرفی سوالات بخش نوشتار زبانی در تولیمو

نمونه سؤال در بخش Written Expression

اگر به تک تک کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده توجه کنید، تمام آن‌ها به تنهایی درست می‌باشند؛ اما یک گزینه در جمله نادرست بوده که شما باید آن را تشخیص دهید.  فعل was  مفرد بوده در حالی که فاعل جمله the books جمع است. در واقع فعل و فاعل مطابقت ندارند. بنابراین گزینه C  پاسخ این سؤال است چرا که  فعل می‌بایست were باشد تا با فاعل مطابقت داشته باشد.

نمونه سؤال دوم در بخش Written Expression

پس از نگاهی کوتاه به جمله بالا می‌توان متوجه شد که گزینه D پاسخ صحیح بوده چرا که nor در این جمله غلط است به این دلیل که کمی قبل‌تر از آن کلمه‌ی  either وجود دارد و این کلمه همیشه با or همراه می‌شود. مانند جمله زیر :

Either … or: به معنی “یا این … یا آن یکی”

مثال: She is the kind of person you either love or hate

 

 نکاتی که برای پاسخ دادن به سؤالات تشخیص خطای گرامری باید در نظر گرفت:

  • در ابتدا تمام گزینه‌ها را یک دور خوانده تا در صورت امکان کلمه یا عبارت غلط را تشخیص دهید. در واقع در مواردی که کلمه یا کلمات خط کشیده شده به خودی خود و بدون در نظر گرفتن آن‌ها در جمله غلط هستند، به راحتی و بدون خواندن کل جمله قابل تشخیص هستند. به مثال زیر توجه نمایید:

در جمله بالا بدون این که کل جمله خوانده شود و فقط با نگاه به کلمات مشخص شده می‌توان فهمید که گزینه D در این جمله غلط و بنابراین پاسخ صحیح می‌باشد. صفت important صفت چند سیلابی بوده و برای تبدیل آن به صفت تفضیلی یا همان superlative adjective  می‌بایست the most  به ابتدای آن اضافه گردد تا به عبارت  the most important  برسیم.

  • در صورتی که به پاسخ نرسیدید، گزینه‌ها را با در نظر گرفتن کل جمله مورد بررسی قرار داده و سعی در تشخیص کلمه یا عبارت نادرست نمایید. یک کلمه یا عبارت مشخص شده غالبا به دلیل وجود بخش دیگری در جمله است که نادرست محسوب می‌شود‌. مانند یکی از مثال‌های بالا که به دلیل وجود کلمه either که بخشی از عبارت either … or می‌باشد، گزینه nor غلط بود.

موفق باشید.