انتخاب صفحه

آخرین بخش سؤالات آزمون MSRT به سؤالات ریدینگ و درک مطلب اختصاص دارد. این بخش شامل ۴ ریدینگ و به دنبال هر کدام ۱۰ سؤال و در مجموع ۴۰ سؤال می‌باشد. تمامی سؤالات ریدینگ MSRT چهار گزینه‌ای است و داوطلب باید بر اساس متن داده شده یکی از چهار گزینه‌ را انتخاب و در پاسخنامه مشخص نمایند.

فهرست مطالب
 انواع سوالات Reading آزمون MSRT
نکات کلیدی برای پاسخگویی به سؤالات ریدینگ و درک مطلب MSRT
نمونه‌ای از انواع سؤالات درک مطلب MSRT

 همان‌طور که در مقاله‌ مربوط به گرامر MSRT گفته شد، در صورت مدیریت زمان و پاسخ دادن سؤالات گرامر در ۲۰ دقیقه، می‌توان ۵۰ دقیقه زمان را برای بخش درک مطلب صرف کرد که زمان خوبی است و داوطلب در این زمان قادر خواهد بود هر ۴ متن ریدینگ را مطالعه و به همه‌ی سؤالات پاسخ دهد.

☑️ بیشتر بخوانید: مجموعه ویدیویی آموزش روش پاسخ دادن به سوالات ریدینگ MSRT

 انواع سوالات Reading آزمون MSRT

 1. Main Idea Questions

این دسته از سؤالات مربوط به مفهوم و نکته‌ی اصلی متن است. در واقع، این گونه سؤال توانایی داوطلب را در فهم و تشخیص ایده و موضوع اصلی متن می‌سنجد.

 1. Detail Questions

این نوع سؤال، توانایی داوطلب را در تشخیص و یافتن جزئیات در متن می‌سنجد جزئیاتی چون تاریخ، مکان، زمان، نام فرد، عنوان خاص، و … . این نوع سؤال در مورد بخشی از اطلاعات داده شده در متن (و نه کل متن) است. معمولا در یافتن پاسخ از بین چهار گزینه باید به دنبال بازنویسی (restatement) مطلب یا همان پاسخ داده شده در متن در بین گزینه‌ها باشیم.

گاهی این نوع سؤال ممکن است بدین صورت مطرح شود که بر طبق متن کدام گزینه نادرست است. این بدان معنی است که سه گزینه از چهار گزینه بر طبق جرئیات و مطالب داده شده در متن درست و یک گزینه نادرست است و شما باید آن یک گزینه را بیابید.

 1. Pronoun Referent Questions

معمولا یک یا دو سؤال برای هر چهار متن داده شده در آزمون MSRT، به این نوع سؤال اختصاص دارد بدین صورت که داوطلب باید مرجع ضمیر مشخص شده (معمولا زیر ضمیر خط می‌کشند یا به نوعی در متن مشخص می‌کنند تا یافتن آن برای داوطلب راحت باشد) را بیابند. این نوع سؤال با کمی دقت و در زمان کوتاه به راحتی قابل پاسخگویی است.

 1. Implied Questions

همان‌طور که از عنوان این دسته از سؤالات بر می‌آید، پاسخ این گونه سؤال به طور مستقیم در متن داده نشده بلکه داوطلب باید بر اساس آنچه در متن داده شده، دست به نوعی استنباط و نتیجه‌گیری بزند و بر این اساس به پاسخ برسد.

 1. Transition Questions

این دسته از سؤالات که مانند سؤالات دسته‌ی قبلی، پاسخ آن به طور مستقیم و مشخص در متن داده نشده است، شامل مواردی است که از موضوع و یا پاراگراف قبل از پاراگراف اول و یا این که پاراگراف بعد از پاراگراف آخر به چه موضوع و مسأله‌ای می‌پردازد، سؤال می‌کند. جهت پاسخ به این گونه سؤال باید پاراگراف اول و یا آخر (بسته به سؤال) به دقت مطالعه شود. معمولا نشانه‌ها و یا اشاره‌هایی مبنی بر این که بخش قبلی در مورد چه بوده و یا این که بخش بعدی در رابطه با چه موضوعی خواهد بود، در متن وجود دارد.

 1. Vocabulary Questions

سؤالات واژگان به طور مشخص معنی یک کلمه را که در متن داده شده است را مورد سؤال قرار می‌دهد. معمولا در صورتی که فرد از دایره‌ی واژگان خوبی برخوردار باشد، می‌تواند حتی بدون رجوع به متن به پاسخ درست برسد. برای بهبود و گسترده کردن دایره‌ی واژگان، داوطلبان باید در یک دوره‌ی زمانی و به طور مستمر به مطالعه‌ی واژگان و کاربرد آن‌ها در جمله بپردازند و در واقع این چیزی نیست که با چند هفته مطالعه حاصل شود. البته در صورتی که فرد معنی لغت مورد سؤال را نداند، می‌تواند با استفاده از خود متن و با به کارگیری استراتژی‌هایی مانند دانستن ریشه‌ی لغات، توجه به جمله قبل و بعد از لغت مورد سؤال، و نشانه‌های ساختاری (عبارتی مانند such as, or, that is, …) به معنای واژه یا همان پاسخ درست برسد.

 1. Overall Review Questions

این دسته از سؤالات که در مواردی و در پایان بعضی ریدینگ‌ها (و نه لزوما همه‌ی آن‌ها) پرسیده می‌شود، ابعادی از متن را مورد سؤال قرار می‌دهند که فراتر از جزئیات و مطالب داده شده در متن و حتی نکته و موضوع اصلی متن است و برای پاسخگویی به آن داوطلب باید کل متن را در نظر داشته باشند. سؤالاتی از قبیل لحن نویسنده،  نظر نویسنده (موافق و مخالف بودن، منتقد بودن، ممتنع بودن و …)، نوع سازماندهی مطالب ریدینگ، و این که متن مربوط به چه حوزه‌ای یا فیلد درسی و کاری است از جمله مواردی است که می‌توان برای این نوع سؤال مثال زد.

 نکات کلیدی برای پاسخگویی به سؤالات ریدینگ و درک مطلب MSRT

جهت پاسخ دادن به سؤالات ریدینگ از مهارت‌های اسکیم (skim) و اسکن کردن (scan) استفاده کنید. اسکیم کردن به معنی خواندن سریع متن به طوری که ایده‌ی اصلی متن و نکات کلی را به دست آوریم. اسکن کردن زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به دنبال مطلب و یا جزئیات خاصی در متن می‌گردیم. بر این اساس، کلید واژه‌هایی را مشخص می‌کنیم و با استفاده از آن‌ها محدوده مورد نیاز را یافته و به دقت می‌خوانیم تا پاسخ سؤال را بیابیم. بنابراین لازم نیست در ابتدا زمان زیادی را صرف خواندن دقیق و عمیق متن کرده و زمان زیادی را از دست دهیم.

یک استراتژی کاربردی برای بخش ریدینگ این است که قبلا از اسکیم کردن متن، به سؤالات نگاهی کرده و زیر کلمات کلیدی آن خط بکشیم. این کار به ما کمک می‌کند تا بدانیم در متن به دنبال پاسخ چه باید باشیم. همین طور در همان دور اول خواندن با رسیدن به کلمات کلیدی که در سؤال‌ها مشخص کرده‌ایم، در همان چند دقیقه‌ی اول چندین سؤال را به خصوص مواردی که مربوط به جزئیات متن هستند را می‌توان به راحتی پاسخ داد.

جهت پاسخ دادن به سؤالات main idea، خط های اول و دوم هر پاراگراف را به دقت مطالعه نمایید.

جهت پاسخ دادان به detail questions نیز از روش کلمات کلیدی و اسکن کردن استفاده کنید تا ابتدا محل مربوطه را یافته و سپس آن بخش را به دقت خوانده تا پاسخ را بیابید.

برای پاسخگویی به سؤالات واژگان  و مرجع ضمیر نیز در خود متن سؤال جای دقیق کلمه یا ضمیر مشخص شده است.

نکته‌ی دیگری که باید در ذهن داشته باشید این است که هیچ گاه از دانش قبلی خود برای پاسخ دادن به سؤالات استفاده نکنید. شما ممکن است با موضوع یک یا چند متن از متون ردینگ داده شده از قبل آشنایی داشته باشید مثلا در زمینه کاری و یا تحصیلی شما باشید. حتی اگر به این صورت باشد، باز هم دقت نمایید تا فقط و فقط به متن و اطلاعات داده شده تکیه کنید. شما هر آنچه را که برای پاسخگویی به سؤالات نیاز دارید در خود متن می‌توانید بیابید. حال یا این اطلاعات به طور مستقیم داده شده است و یا باید با توجه به اطلاعات داده شده استنباط و نتیجه‌گیری کنید.

و نکته‌ی آخر این که به تمام سؤالات پاسخ دهید حتی اگر از پاسخ مطمأن نیستید و یا حتی پاسخ را نمی‌دانید و یا حتی به دلیل کمبود وقت، فرصت کافی برای خواندن کل متن نداشته‌اید. در آزمون MSRT نمره‌ی منفی وجود ندارد.

☑️ بیشتر بخوانید: مجموعه ویدیویی آموزش روش پاسخ دادن به سوالات ریدینگ MSRT

 نمونه‌ای از انواع سؤالات درک مطلب MSRT

در اینجا متنی ارائه می‌شود و به دنبال آن چندین سؤال که به نوع آن‌ها  با توجه به دسته‌بندی که از انواع سؤالات ریدینگ MSRT ارائه شد، اشاره می‌شود. هم‌چنین، کلید سؤالات نیز ارائه می‌شود.

Algae is a primitive form of life, a single-celled or simple multiple-celled organism that is able to conduct the process of photosynthesis. It is generally found in water but can also be found elsewhere, growing on such surfaces as rocks or trees. The various types of algae are classified according to their pigmentation, or coloration.

Blue-green algae, or Cyanophyta, can grow at very high temperatures and under high-intensity light. This is a microscopic type of algae, and some species consist of only one cell. Blue-green algae is the oldest form of life with photosynthetic capabilities, and fossilized remains of this type of algae more than 3.4 billion years old have been found in parts of Africa.

Green algae, or Chlorophyta, is generally found in fresh water. It reproduces on the surfaces of enclosed bodies of water such as ponds or lakes and has the appearance of a fuzzy green coating on the water. In large quantities, this type of algae may reproduce enough to give a green color to an entire lake.

Brown algae, or Phaeophyta, grows in shallow, temperate water. This type of algae is the largest in size and is most recognizable as a type of seaweed; kelp is a type of brown algae that has grown to lengths of up to 200 feet. Its long stalks can be enmeshed on the ocean floor, or it can float freely on the ocean’s surface.

Red algae, or Rhodophyta, is a small, delicate organism found in the deep waters of the subtropics, w here it often grows with coral. This type of algae has an essential role in the formation of coral reefs: it secretes lime from the seawater to foster the formation of limestone deposits.

 1. What is the author’s main purpose?

(A) To show what color algae is

(B) To differentiate the various classifications of algae

(C) To describe where algae is found

(D) To clarify the appearance of the different types of algae

 1. Which of the following is NOT true about algae?

(A) All types have only one cell.

(B) It can be found out of water.

(C) It can use photosynthesis.

(D) It is not a relatively new form of life.

 1. The word “pigmentation” in line 4 means

(A) size

(B) shape

(C) composition

(D) color

 1. The word “microscopic” in line 6 is closest in meaning to

(A) mechanical

(B) tiny

(C) visual

(D) bacterial

 1. Algae remnants found in Africa are

(A) still flourishing

(B) photogenic

(C) extremely old

(D) red in color

۶ . Green algae is generally found

(A) on the ocean floor

(B) on top of the water

(C) throughout ponds and lakes

(D) surrounding enclosed bodies of water

 1. The word “coating” in line 10 could best be replaced by

(A) clothing

(B) covering

(C) warmth

(D) sweater

۸ . Brown algae would most likely be found

(A) on trees

(B) near green algae

(C) on rocks

(D) in the ocean

 1. According to the passage, red algae is

(A) sturdy

(B) huge

(C) fragile

(D) found in shallow water

 1. It can be inferred from the passage that limestone deposits serve as the basis of

(A) coral reefs

(B) red algae

(C) subtropical seawater

(D) secret passages

 1. How is the information in the paragraph organized?

(A) Various details supporting a theory are explored.

(B) Various classifications of a specific life form are described.

(C) Various stages of the chronological development of a life form are presented.

(D) Various elements that compose a certain life form are outlined.

 1. This passage would most probably be assigned reading in a course on

(A) chemistry

(B) physics

(C) botany

(D) zoology

Answer Key

 1. B
 2. A
 3. D
 4. B
 5. C
 6. B
 7. B
 8. D
 9. C
 10. A
 11. B
 12. C

سوالات ۳، ۴، و ۷ سؤالات واژگان هستند. به wording هر سؤال دقت کنید که چگونه در هر سؤال متفاوت است و با جمله‌بندی متفاوتی معنی لغت را مورد سؤال قرار می‌دهد.

سؤالات ۲، ۵، ۶، و ۹ همه سؤالات detail هستند که به نوعی نکته‌ی مشخصی را مورد سؤال قرار داده‌اند.

سؤالات ۸ و ۱۰ سؤالاتی هستند که پاسخ آن‌ها مستقیم در متن داده نشده است و برای پاسخگویی به آن‌ها باید با استفاده از مطلب داده شده دست به استنباط زد. در اینجا نیز باز به wording سؤالات دقت نمایید.

سؤال اول به نوعی  main idea را مورد سؤال قرار داده و برای پاسخگویی به آن داوطلب باید کل متن را اسکیم کرده باشد تا بتواند به هدف اصلی متن پی ببرد.

و در نهایت، سؤال‌های ۱۱ و ۱۲ از نوع Overall Review Questions هستند. یکی در رابطه با نوع سازمان‌دهی مطالب در متن است و دیگری این که این مطلب به احتمال زیاد مربوط به کدام فیلد علمی است.

☑️ بیشتر بخوانید: مجموعه ویدیویی آموزش روش پاسخ دادن به سوالات ریدینگ MSRT

☑️ بیشتر بخوانید: MSRT چیست؟

☑️ بیشتر بخوانید: بخش شنیداری آزمون MSRT

☑️ بیشتر بخوانید: بخش گرامر آزمون MSRT