انتخاب صفحه
مراجع لغات تکمیلی تافل
امتیاز: 4.8 از 9 رای

منابع لغتی که یادگیری آنها برای تافل ضروری نیست، اما اگر دامنه واژگان ضروری تافل شما تکمیل باشد، میتواند برایتان مفید باشد.

۵۰۱ synonyms and antonyms questions + 501 vocabulary questions + 501 word analogy (690 kb)
– Cambridge – English Collocations In Use
– Cambridge – Academic Vocabulary in Use
– Cambridge – English Phrasal Verbs In Use
Essential Synonyms (based on Essential Words for the TOEFL Barron’s) (662 kb)
Learning Express’ Vocabulary for TOEFL ibt (651 kb)
NOVA’s 500 Words, Phrases, Idioms by Bruce Stirling
Peterson’s Master TOEFL Vocabulary

پسوورد تمامی فایلها:www.toefl8am.ir