انتخاب صفحه

آموزش ویدیویی روش نوشتن رایتینگ تافل (تسک دوم)

مهندس محمودی
آپدیت 2019 آموزش ویدیویی روش پاسخ دادن به سوال تسک دوم رایتینگ تافل - رایتینگ مستقل
  • قیمت: 45,000 تومان
  • مدت آموزش: 301 دقیقه
  • حجم دانلود: 550 مگابایت
  • تعداد فایل: 16 عدد
  • زبان آموزش: فارسی
  • مدرس: مهندس محمودی
  • آخرین آپدیت: 2019
آموزش ویدیویی روش نوشتن رایتینگ تافل (تسک دوم)
امتیاز: 4.9 از 18 رای

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 27 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسک دوم رایتینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره رایتینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک رایتینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: فکر کردن (Thinking) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 59 دقیقه

در قسمت اول از این بخش به اهمیت فهم دقیق سوال رایتینگ مستقل و همچنین نکات معمولی که ممکن است در فهم سوال اشتباه کنید پرداخته شده است. در ادامه، روش انجام صحیح Brainstorming برای پیدا کردن دلایل مناسب و معیار انتخاب بهترین دلایل و در نهایت انتخاب ایده اصلی پرداخته شده است. 

بخش سوم: نوشتن (Writing) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 126 دقیقه

در این بخش، به ترتیب روش نوشتن مقدمه، پاراگرافهای بدنه و نتیجه گیری توضیح داده شده است. 

در بخش‌های اول تا سوم از آپدیت 2019 این مجموعه، توضیحات دقیق و مفصل‌تری نسبت به آپدیت قبلی و همچنین مثالهای متنوع‌تری از انواع سوالاتی که اخیرا در تسک مستقل رایتینگ تافل معمول‌تر شده اند گنجانده شده است.

بخش چهارم: تصحیح (Correcting) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 10 دقیقه

در این قسمت به روش تصحیح نوشته خود در چند دقیقه پایانی و بایدها و نبایدهای این چند دقیقه پرداخته شده است.

بخش پنجم: روش تمرین نوشتن رایتینگ (How to Practice Writing) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 9 دقیقه

روش تقویت کردن مهارت نوشتن رایتینگ تسک دوم در تافل با تمرین در این قسمت آموزش داده شده است.

بخش ششم: افزایش سطح رایتینگ تا نمره‌های 27 تا 30 (Higher Level Writing) 

تعداد فایل: 2 عدد

مدت آموزش: 38 دقیقه

در قسمتهای قبلی این مجموعه نوشتن رایتینگی در سطح نمره‌های 24 تا 26 به ساده‌ترین شکل ممکن مد نظر قرار گرفته بود. اما در این قسمت، نکاتی که باعث افزایش نمره شما تا سطح 27 تا 30 می‌شود مطرح می‌شوند. ایجاد تنوع گرامری و تنوع لغتی دو قسمت مهم در این افزایش سطح نوشته هستند.

بخش هفتم: اشتباهات و خطاهای رایج در رایتینگ (Common Mistakes) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 32 دقیقه

در این قسمت به تفکیک درباره رایج‌ترین خطاهای گرامری، خطاهای لغتی و اشتباهات محتوایی بین داوطلبان تافل اینترنتی صحبت شده است.