آموزش ویدیویی روش نوشتن رایتینگ تافل (تسک دوم)

مهندس محمودی
آموزش ویدیویی روش پاسخ دادن به سوال تسک دوم رایتینگ تافل - رایتینگ مستقل
  • قیمت: 25,000 تومان
  • مدت آموزش: 100 دقیقه
  • حجم دانلود: 330 مگابایت
  • تعداد فایل: 11 عدد
  • زبان آموزش: فارسی
  • مدرس: مهندس محمودی
  • آخرین آپدیت: 2017
آموزش ویدیویی روش نوشتن رایتینگ تافل (تسک دوم)
امتیاز: 5 از 4 رای

بخش اول: مقدمه (Introduction)

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 12 دقیقه

در بخش مقدمه، انواع سوالاتی که ممکن است در تسک دوم رایتینگ تافل مطرح شود، بعلاوه معیارهای تاثیرگذار روی نمره رایتینگ و همچنین گام به گام قدمهایی که باید برای گرفتن نمره خوب در این تسک رایتینگ تافل طی شوند، مطرح شده است.

بخش دوم: فکر کردن (Thinking) 

تعداد فایل: 3 عدد

مدت آموزش: 30 دقیقه

در قسمت اول از این بخش به اهمیت فهم دقیق سوال رایتینگ مستقل و همچنین نکات معمولی که ممکن است در فهم سوال اشتباه کنید پرداخته شده است. در ادامه، روش توفان فکر برای پیدا کردن دلایل مناسب و معیار انتخاب بهترین دلایل و در نهایت انتخاب ایده اصلی پرداخته شده است. 

بخش سوم: نوشتن (Writing) 

تعداد فایل: 4 عدد

مدت آموزش: 56 دقیقه

در این بخش، به ترتیب روش نوشتن مقدمه، پاراگرافهای بدنه و نتیجه گیری توضیح داده شده است. در انتهای این بخش نیز نکاتی درباره زمانبندی، تعداد کلمات، اهمیت کانکتورها در رایتینگ و همچنین اهمیت تنوع گرامری توضیح داده شده است.

بخش چهارم: تصحیح (Correcting) 

تعداد فایل: 1 عدد

مدت آموزش: 3 دقیقه

در این قسمت به روش تصحیح نوشته خود در چند دقیقه پایانی و بایدها و نبایدهای این چند دقیقه پرداخته شده است.