انتخاب صفحه
معرفی بخش ساختار و نوشتار زبانی در تولیمو (تافل دکتری)

معرفی بخش ساختار و نوشتار زبانی در تولیمو (تافل دکتری)

در مقاله حاضر به اولین بخش سؤالات دفترچه دوم آزمون تولیمو (تافل دکتری) یعنی بخش ساختار و نوشتار زبانی پرداخته می‌شود.  مقدمه  استراتژی های کلی برای پاسخ دادن به سؤالات بخش ساختار و نوشتار زبانی  معرفی سوالات بخش ساختار در تولیمو  نکاتی که می‌بایست برای پاسخ به سؤالات...