انتخاب صفحه
قابلیت‌های متنوع دیکشنری لانگمن

قابلیت‌های متنوع دیکشنری لانگمن

معرفی برخی از قابلیتهای متنوع نرم افزار دیکشنری لانگمن (LDOCE 5th) Longman Dictionary of Contemporary English – ۵th edition یکی از مفیدترین منابع آموزشی به خصوص در بحث افزایش دامنه لغات دیکشنری (لغت‌نامه) است. اما متاسفانه بیشتر زبان آموزان با طریقه‌ی صحیح استفاده از...