انتخاب صفحه
روش تخمین نمره واقعی آزمون تافل

روش تخمین نمره واقعی آزمون تافل

مقدمه تخمین نمره نهایی ریدینگ و لیسنینگ تافل تخمین نمره نهایی رایتینگ تافل تخمین نمره نهایی اسپیکینگ تافل مقدمه تست‌های آزمایشی مختلفی برای تافل در دسترس شما هست، اما محاسبه‌ی نمره‌ی نهایی هر مهارت تافل (از ۳۰) و نمره کل (از ۱۲۰) از روی این آزمونهای آزمایشی نکته‌ی...