انتخاب صفحه
موفقیت در رایتینگ تولیمو

موفقیت در رایتینگ تولیمو

اولین دفترچه‌ی آزمون تولیمو به بخش نوشتاری یا همان رایتینگ اختصاص دارد؛ بدین‌صورت که یک سؤال یا یک عنوان مشخص مطرح شده و از داوطلب خواسته می‌شود که طی زمان مقرر، سی دقیقه، پاسخ را در همان دفترچه بنویسد. لازم به ذکر است که یک صفحه نیز به چرکنویس و نوت برداشتن اختصاص...