موفقیت در رایتینگ تولیمو

موفقیت در رایتینگ تولیمو

اولین دفترچه‌ی آزمون تولیمو به بخش نوشتاری یا همان رایتینگ اختصاص دارد؛ بدین‌صورت که یک سؤال یا یک عنوان مشخص مطرح شده و از داوطلب خواسته می‌شود که طی زمان مقرر، سی دقیقه، پاسخ را در همان دفترچه بنویسد. لازم به ذکر است که یک صفحه نیز به چرکنویس و نوت برداشتن اختصاص...