انتخاب صفحه
بخش گرامر (دستور زبان) آزمون MSRT

بخش گرامر (دستور زبان) آزمون MSRT

بعد از اتمام بخش شنیداری آزمون MSRT، هفتاد (۷۰) دقیقه زمان به داوطلبان داده می‌شود که از این زمان ۲۰ دقیقه برای پاسخگویی به سؤالات بخش گرامر و ۵۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سؤالات بخش درک مطلب در نظر گرفته شده است اما مدیریت این زمان به عهده‌ی خود داوطلبان است. در...