انتخاب صفحه
منابع لغات ضروری تافل

منابع لغات ضروری تافل

فهرست مطالب  مقدمه  کتاب ۵۰۴ لغت کاملا ضروری (۵۰۴ Absolutely Essential words)  کتاب لغات ضروری تافل (Essential Words for the TOEFL)  کتاب ۴۰۰ لغتی که باید برای تافل یاد بگیرید(۴۰۰ Must Have Words for the TOEFL)  لیست لغات آکادمیک دیکشنری لانگمن (AWL)  متون آزمونهای...