انتخاب صفحه
یادگیری آسان گرامر در ۴ مرحله

یادگیری آسان گرامر در ۴ مرحله

  فهرست مطالب  مقدمه  مرحله ۱: کاربردهای یک ساختار گرامری را یاد بگیرید نه ساختار معادل آن را در فارسی  مرحله ۲: مثال بخوانید  مرحله ۳: مثال بسازید  مرحله ۴: خودتان را تصحیح کنید سرفصل‌های گرامری ضروری برای تافل   مقدمه همانطور که درباره‌ی دامنه لغات مطرح شد،...