انتخاب صفحه
نمره بالای ۲۷ ریدینگ تافل آسان است؟

نمره بالای ۲۷ ریدینگ تافل آسان است؟

 برای کسب نمره‌ی ۲۷ و بالاتر در ریدینگ (Reading) قبل از هرچیز نیاز دارید تا دانش گرامری و دامنه لغات کافی داشته باشید. پس از آن مهارت و تمرین در خواندن در کنار تکنیکهای پاسخگویی به انواع مختلف سوالاتی که در Reading تافل مطرح می‌شوند، اساسی‌ترین مطالبی هستند که باید به...