انتخاب صفحه
۵ پارامتر اساسی در نمره رایتینگ تافل

۵ پارامتر اساسی در نمره رایتینگ تافل

پارامتر اول: ایده پردازی پارامتر دوم: توسعه مطلب پارامتر سوم: ساختار پارامتر چهارم: تنوع گرامری پارامتر پنجم: تنوع لغتی   پارامتر اول: ایده پردازی اولین پارامتر بسیار تاثیرگذار در نمره‌ای که در قسمت رایتینگ تافل کسب می‌کنید، ایده پردازی است که البته در مورد رایتینگ...