انتخاب صفحه
چگونه در لیسنینگ تافل ۲۷ بگیریم؟

چگونه در لیسنینگ تافل ۲۷ بگیریم؟

می‌توان گفت که مهارت لیسنینگ (Listening) حیاتی ترین مهارت موفقیت در تافل است. چرا که علاوه بر قسمت لیسنینگ، در ۴ سوال از ۶ سوال قسمت اسپیکینگ و ۱ سوال از ۲ سوال قسمت رایتینگ نیز به آن احتیاج پیدا می‌کنید. این یعنی برای گرفتن ۶۵ نمره از ۱۲۰ نمره تافل مهارت لیسنینگ شما...