انتخاب صفحه
معرفی تولیمو (TOLIMO) یا تافل دکتری

معرفی تولیمو (TOLIMO) یا تافل دکتری

این مطلب، معرفی اجمالی از آزمون تولیمو (تافل داخل) است که معمولا برای آزمون زبان دانشجویان دکتری بهترین گزینه است. در این مطلب ساختار کلی و روش نمره دهی قسمتهای مختلف TOLIMO توضیح داده می‌شود.  مقدمه  ساختار آزمون تولیمو روش محاسبه نمره در تولیمو  مقدمه آزمون تولیمو...